Zajęcia rozwojowe – poznawanie świata


Zadaniem przedszkola jest rozwijanie wszechstronności u dzieci, umiejętności społecznych i sprzyjanie socjalizacji. W naszym przedszkolu oferujemy specjalnie ukierunkowane zajęcia rozwojowe. Są one nastawione na naukę najbardziej istotnych umiejętności życiowych. Dzięki temu dzieci zdobywają kompetencje miękkie niezbędne na dalszych etapach nauki, a nawet w dorosłym życiu. Proponujemy różnorodne zajęcia dostosowane do wieku i możliwości przedszkolaków, które nie tylko wspierają ich rozwój, ale dostarczają dużo zabawy.


Rodzaje zabaw rozwojowych

Zajęcia realizowane są w kilkuosobowych grupach, dzięki czemu dzieci nabywają umiejętności społeczne, integrują się i poznają rówieśników. Wspólnie są gotowe na nowe przygody i poznawanie świata. Zabawy rozwojowe mają różny charakter, mogą to być zajęcia plastyczno-manualne, ruchowe, muzyczne czy ćwiczenia relaksacyjne. Wszystkie jednak mają na celu intelektualny i emocjonalny rozwój dziecka. Pozwala to stać się mu bardziej samodzielnym i zaradnym, co przekłada się na wszystkie czynności podejmowane w przyszłości.


Znaczenie nauki wczesnoszkolnej

Pierwsze lata życia mają duży wpływ na dorosłość. Ważne jest nabywanie pewnych umiejętności i rozwijanie wrodzonych predyspozycji już od dziecka. Istotne jest więc właściwe środowisko, w którym potrzeby najmłodszych zostaną rozpoznane i właściwie ukierunkowane. Przedszkole Żyrafka sprzyja rozwojowi i edukacji najmłodszych dzieci, tak aby wyrośli z nich mądrzy i dobrzy dorośli.

Zajęcia rozwojowe w przedszkolu