Przedszkole z językiem angielskim


W dzisiejszym świecie znajomość języka obcego stała się regułą. Umiejętność komunikowania się w języku angielskim otwiera wiele możliwości, ułatwia podróżowanie, znalezienie pracy czy zamieszkanie w dowolnym miejscu na ziemi. Żyrafka to przedszkole z angielskim, regularnie prowadzimy zajęcia języka obcego, aby na wczesnym etapie rozwoju zaszczepić w dzieciach chęć nauki i poznawania nowych rzeczy. Staramy się przełamać barierę, która często utrudnia porozumiewanie się z osobami obcojęzycznymi. Jak podczas każdych zajęć, również naukę języka angielskiego, łączymy z zabawą. Dzieci łatwo chłoną nowe słowa i zwroty, jeśli przedstawione są one w przystępnej formie.


Naturalne sposoby nauki

Zajęcia prowadzone są w formie humorystycznych gier i zabaw, dzięki czemu dzieci chętnie w nich uczestniczą oraz więcej zapamiętują. Metoda ta sprawia, że język przyswajany jest w sposób naturalny, szybko i z łatwością. Dużą uwagę podczas zajęć poświęcamy na oswojenie z językiem angielskim, dlatego zachęcamy do powtarzania słówek, recytowania rymowanek i śpiewania piosenek. Podczas nauki wykorzystujemy również wiele atrakcyjnych pomocy oraz interesujących rekwizytów, które budzą ciekawość i dzięki temu zachęcają do nauki. Naszym celem jest zaszczepienie w dzieciach swobody mówienia w obcym języku, bez wstydu i skrępowania. Nauka języka obcego na etapie wczesnoszkolnym przekłada się na sukcesy językowe na dalszych etapach edukacji.

Zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu