Jakie uprawnienia musi posiadać przedszkolanka?

Przedszkole to miejsce, w którym większość dzieci po raz pierwszy styka się z nauką i stałą grupą rówieśników. Tutaj zaczynają kształtować się różne zachowania społeczne. Z pewnością więc jest to miejsce, które ma ogromny wpływ na wychowanie i kształtowanie młodego człowieka. Kluczowe znaczenie ma więc personel, a przede wszystkim przedszkolanki. Czy wiesz, jakie muszą posiadać uprawnienia?

Kto może pracować jako przedszkolanka?

Posiadanie odpowiednich uprawnień w zawodzie przedszkolanki jest niezbędne, zarówno aby pracować w przedszkolu niepublicznym, jak i publicznym. Przede wszystkim znaczenie ma tu posiadanie kierunkowego wykształcenia, które pozwoli na sprawowanie opieki nad grupą dzieci i prowadzenie z nimi zajęć. Wymagane jest więc kierunkowe wykształcenie wyższe, z przygotowaniem pedagogicznym. Pośród akceptowanych kierunków studiów znajdują się: wychowanie przedszkolne, pedagogika wczesnoszkolna, edukacja wczesnoszkolna, nauczanie początkowe i pedagogika opiekuńcza.

Wychowawca grupy przedszkolnej musi więc posiadać wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć z dziećmi. Warto zwrócić uwagę, że często ogromne znaczenie mają również cechy osobiste, które pomagają poradzić sobie z dużą grupą maluchów, zyskać ich zaufanie i sympatię. Osoba ciepła i lubiąca spędzać czas z dziećmi z pewnością stworzy z nimi wyjątkowa więź i przeprowadzi je przez ten pierwszy etap ich edukacji.

Czy wszyscy zatrudnieni w przedszkolu muszą posiadać takie wykształcenie?

Często w przedszkolach pojawia się również tzw. pomoc przedszkolna. Te panie, mimo iż pomagają w opiece nad dziećmi, np. w czasie wyjść, podają posiłki, czy wspierają w czynnościach samoobsługowych, nie muszą posiadać kierunkowego wykształcenia. W swojej pracy podlegają one jednak nauczycielowi, którego mają wspierać w jego obowiązkach i stanowić dodatkową parę oczu przy dużej grupie. Taka osoba przydaje się w różnych sytuacjach, nawet tak prowizorycznych, jak wyjście nauczyciela do łazienki, gdy jest sam z dziećmi.