Jakie kompetencje powinny rozwijać dzieci w wieku przedszkolnym?

Dziecko w wieku przedszkolnym powinno nabyć umiejętności, które są niezbędne do tego, by rozpocząć naukę w szkole. Kluczowe kompetencje to wiedza, postawy i umiejętności. Wiedza pomaga w zrozumieniu określonych zagadnień. Postawy to wyuczone reakcje na określone sytuacje lub osoby. Natomiast umiejętności oznaczają wykorzystywanie nabytej wiedzy do osiągnięcia swojego celu. Kompetencje pomagają w rozwoju osobistym i wdrożeniu się w życie społeczne.

Kluczowe kompetencje przedszkolaków.

Dzieci w wieku przedszkolnym powinny doskonalić umiejętność komunikowania się z dorosłymi i rówieśnikami. Co to oznacza? Dziecko potrafi mówić o swoich potrzebach, odpowiadać na pytania i opowiadać o tym, co się wydarzyło, a także opisać swoje emocje. Wiek przedszkolny to najlepszy czas, by dziecko uczyło się języka obcego. W rozwiązywaniu codziennych problemów pomagają kompetencje matematyczne. Poznając świat przyrody, przedszkolak doskonali kompetencje naukowe i techniczne. W dzisiejszym świecie niemniej ważne są umiejętności cyfrowe. Jeśli dziecko spędza czas z rówieśnikami i innymi dorosłymi, którzy nie są członkami jego rodziny, doskonali w ten sposób kompetencje społeczne i obywatelskie. Poznaje zachowania i sposoby funkcjonowania osób w różnych środowiskach. Jeśli dziecko odkrywa świat, doświadcza i eksperymentuje, to ćwiczy świadomość i przedsiębiorczość. Wszystkie z wymienionych umiejętności są równie ważne i przyczyniają się do właściwego życia w społeczeństwie.

Jak wybrać najlepsze przedszkole?

W dobrym przedszkolu dziecko czuje się szczęśliwe, bezpieczne i nabywa nowych umiejętności. Warto wybrać przedszkole, które będzie wspierało starania rodzica o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny ich dziecka. Jaka jest więc rola opiekuna w przedszkolu? Pomaga dziecku w samodzielnym dążeniu do odkrywania świata, uwzględniając przy tym jego osobiste zainteresowania. Ważne jest też, by wzmacniał jego poczucie własnej wartości i tworzył sytuacje, które rozwijają umiejętności społeczne i pomagają w budowaniu systemu wartości. Dobre przedszkole zapewnia dzieciom zajęcia rozwojowe, kulinarne, plastyczne, sportowe i muzyczne, a także uwzględnia w programie zajęć przedszkolaka, naukę języka obcego. Zajęcia powinny być zorganizowane tak, aby dziecko podczas nich nie tylko się uczyło, ale też świetnie bawiło.